Huisregels

Algemeen

De normen en waarden zijn gesteld door de ons teneinde de veiligheid, hygiëne, discipline en respect te bewerkstelligen.

 • Indien nodig wordt de mat gezamenlijk gelegd en opgeruimd.
 • Kwartier voor aanvang aanwezig zijn.
 • Na de warming-up kan niemand er meer bij, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur, anders bepaald.
 • We wachten in de kleedkamer of zitten rustig op de banken tot onze groep aan de beurt is.
 • We buigen wanneer we de zaal betreden of verlaten en wanneer de les begint of eindigt.
 • We komen niet aan de materialen, tenzij u toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Tijdens de uitleg gaan we op de juiste manier zitten of staan.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur wordt opgevolgd.
 • We verlaten de zaal/les met goedkeuring van de instructeur.
 • We oefenen met diegene die u uitnodigt of u als partner toegewezen wordt.
 • We tonen respect voor onze partner en leven de gedragsregels na.
 • Het groeten en afgroeten van u partner nemen we in acht.
 • Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen.
 • Bezoekers dienen rustig op de bank plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij u toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Verboden te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders bepaald (medische indicatie). Bidons zijn toegestaan.
 • Verboden te roken.

Kleding en Hygiëne

 • We betreden de zaal met binnenzaalschoenen zonder zwarte zolen, free-fightschoenen of met blote voeten. Geen sokken!
 • Het voorgeschreven uniform dragen we op de juiste wijze; T-shirt in de broek.
 • Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 • Bitjes uit wanneer u praat met de instructeur.
 • We beschikken over een goede lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, frisse adem, enz.
 • Wondjes verbinden we en eventueel bloed verwijderen we van de vloer of mat.
 • We dragen geen sieraden, piercings of andere materialen.
 • Lange haren binden we samen met een elastiek zonder scherpe of harde delen.
 • Dames denken aan gepast en functioneel ondergoed.
 • Gebruik van slippers tijdens het douchen.

Logo, naam en technieken van VUIST

 • Gebruik van het VUIST logo en naam zonder toestemming van VUIST kan strafrechtrechtelijke gevolgen hebben.
 • Let op! Video- en geluidsopnames van onze technieken zijn ten strengste verboden!
 • Het is verboden voor studenten om binnen of buiten de sportschool les te geven!

Aansprakelijkheid

VUIST en de VUIST instructeurs zijn NIET aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of materiële of immateriële schade (bv. emotionele schade) van goederen of aan studenten, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De student ontvangt het onderhavige sportonderricht uitsluitend voor eigen risico en de kosten van enig ongeval of letsel geheel wordt door hem/haar gedragen.

De student is zich ervan bewust dat het beoefenen van zelfverdedigingstechnieken/Krav Maga risico’s met zich mee kan brengen en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van zelfverdedigingstechnieken/Krav Maga of het beoefenen van sportdisciplines (bv. balsporten of een andere vechtsport) en/of het uitvoeren van een beroep in combinatie met het beoefenen van Krav Maga kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de student VUIST en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde in deze.

Het (herhaaldelijk) overtreden van onze huisregels kan verwijdering uit de les, beëindiging van lidmaatschap of royement inhouden en/of strafrechtelijke gevolgen hebben.